Tidak. Untuk alasan security, tidak terlalu aman apabila doorlock dapat dibuka menggunakan perintah suara.